Wizy do Egiptu

Przepisy wizowe obowiązujące polskich turystów.

Między Polską a Egiptem obowiązuje ruch wizowy. Obywatel RP posługujący się paszportem zwykłym może przed przyjazdem do Egiptu ubiegać się o wizę w egipskim przedstawicielstwie dyplomatycznym lub otrzymać ją na lotnisku w Egipcie.
Opłaty za wizę od 1 maja 2014 r. wynoszą 25 USD (wiza jednokrotna) lub 35 USD (wiza wielokrotna).

Wizy turystyczne wydawane są na okres 30 dni.

Paszport powinien posiadać co najmniej 6-miesięczną ważność.

W razie uszkodzenia lub utraty paszportu należy zwrócić się do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kairze o wydanie paszportu tymczasowego, a następnie wystąpić do lokalnego urzędu paszportowego o potwierdzenie wjazdu oraz wizę wyjazdową. Wiza taka jest ważna wówczas przez 7 dni i nie można bez niej wyjechać z Egiptu.

Kontakt do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kairze:

Ambasada RP w Kairze
5 Aziz Osman, Zamalek, Egipt, Kair.
telefon: +20 227367456
fax: +20 227355427
e-mail: cairo.secretariat@msz.gov.pl
www: www.kair.msz.gov.pl

paszport