Ubezpieczenia

Przed wyjazdem na wymarzone wakacje, najważniejszym jest zadbanie o właściwą ochronę zdrowia. Należy pamiętać, że w Egipcie nie mają zastosowania standardowe ubezpieczenia europejskie, w tym EKUZ – nasza Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, dlatego niezbędnym jest zakupienie ubezpieczenia turystycznego na czas pobytu w Egipcie.

Przy wyborze właściwej oferty najważniejszym jest dokładne zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia proponowanymi przez ubezpieczyciela. Wykupując ubezpieczenie do Egiptu musimy mieć pewność, że wykupiona przez nas polisa zadziała w sytuacji utraty przez nas bagażu, nagłych wypadków czy wizyty lekarskiej lub szpitalnej.

Wyjeżdżając na wakacje z Egypt Dream Travel proponujemy Państwu zakup standardowego ubezpieczenia turystycznego obejmującego:
• KL (koszty leczenia) do wysokości 30 000 EUR
Za granicą zabezpiecza przed koniecznością samodzielnego pokrywania kosztów związanych z leczeniem ambulatoryjnym, leczeniem powypadkowym. Zapewnia pokrycie ze strony ubezpieczyciela kosztów związanych z leczeniem ambulatoryjnym, leczeniem szpitalnym oraz zwrot kosztów poniesionych na leki, środki opatrunkowe i inne wydatki związane ze świadczeniem Państwu opieki medycznej.
• NW (nagłe wypadki) do wysokości 4 000 EUR
Przedmiotem tego ubezpieczenia są nagłe wypadki polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia.
• Bagaż (ubezpieczenie bagażu) do wysokości 400 EUR.
W ramach tego ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową objęte są kradzież, zniszczenie, uszkodzenie lub utrata bagażu na skutek wymienionych w umowie ubezpieczeniowej zdarzeń losowych. Najgorszym z możliwych jest dotarcie na obcy kontynent bez podstawowych rzeczy. Możemy po przylocie zaopatrzyć się w odzież i kosmetyki, ale koszty i stres, zdecydowanie przewyższać będą koszt polisy.
• OC (odpowiedzialność cywilna) do wysokości 50 000 EUR
Zabezpiecza ono przed obowiązkiem zapłaty odszkodowania osobie, której zdarzyłoby się, że Państwo wyrządziliście szkodę. Z tego ubezpieczenia pokryte będą szkody za uszkodzenia czyjegoś sprzętu, np. zniszczony leżak hotelowy, stłuczoną kabinę prysznicową w hotelowej łazience czy też uszkodzoną łódź z wypożyczalni. Za to wszystko zapłaci ubezpieczyciel. Ubezpieczenie OC pokrywa również rachunki za szkody, które spowodujemy na zdrowiu innej osoby.

Należy jednak pamiętać, że każde ubezpieczenie powinno być indywidualnie dopasowane do Państwa potrzeb, gdyż koszty leczenia w Egipcie są bardzo wysokie.
W ramach polisy, warto zapewnić sobie:
• transport do kraju w przypadku choroby,
• jeżeli uprawiacie Państwo sport wyczynowo, w szczególności sporty ekstremalne, powinniście poszukać specjalnych ofert ubezpieczenia, ponieważ zdarzenia powstałe wskutek wyczynowego uprawiania tego typu dyscyplin sportu nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej. Firmy ubezpieczeniowe w umowach wyraźnie wskazują, co jest sportem wyczynowym, jakie dyscypliny uznają za ekstremalne albo szczególnie ryzykowne i albo ubezpieczają osoby uprawiające takie sporty na warunkach ponad standardowych lub też nie przyjmują tego typu ryzyka do ubezpieczenia.
Do sportów ekstremalnych zaliczane są m.in.:
nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (scuba diving), nurkowanie na zatrzymanym oddechu (free diving), nurkowanie wrakowe i jaskiniowe, surfing, windsurfing,
amatorskie uprawianie narciarstwa wodnego,
amatorskie uprawianie narciarstwa i snowboardu
sporty motorowe,
jazdę konną,
sporty obronne
sporty powietrzne,
bungee jumping.
oraz wiele innych, których wykaz firmy ubezpieczeniowe każdorazowo przedstawią Państwu podczas zawierania umowy.

• w przypadku osób chorujących przewlekle – ubezpieczenie od chorób przewlekłych. W standardowej polisie wyłączone są koszty leczenia i usług pomocowych – Assistance, które powstały z tytułu leczenia chorób przewlekłych – wcześniejszych schorzeń, na które cierpiał ubezpieczony. Koniecznie należy zwrócić uwagę na fakt występowania choroby przewlekłej podczas zawierania umowy i skorzystać z rozszerzonej oferty o ryzyko pokrycia kosztów leczenia związanych z tym schorzeniem.
Do chorób przewlekłych zaliczane są m.in.:
nowotwory,
epilepsja,
cukrzyca,
astma,
nadciśnienie,
silne alergie,
stwardnienie rozsiane,
choroby Alzhaimera, zespół Parkinsona,
choroby układu krążenia,
choroby wieńcowe,
przewlekłe choroby układu oddechowego,
niedoczynność tarczycy,
osteoporoza,
przewlekłe owrzodzenia.

ubezpieczenie Assistance, czyli pomoc w trudnych sytuacjach, które w zależności od wykupionego ubezpieczenia może obejmować m.in.:
transport ubezpieczonego do kraju,
transport ubezpieczonych członków rodziny do kraju,
transport zwłok,
koszty wizyty osoby bliskiej – w razie hospitalizacji ubezpieczonego,
koszty hotelu dla członka rodziny – w razie hospitalizacji ubezpieczonego,
opieka nad nieletnimi dziećmi – w razie hospitalizacji ubezpieczonego,
pomoc w razie kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów,
koszty pomocy prawnej,
koszty wcześniejszego powrotu ubezpieczonego do kraju – w razie nagłej konieczności powrotu,
poszukiwanie i ratownictwo.

Najszybciej i najłatwiej dokonać wyboru poprzez ubezpieczenia poprzez „kalkulator ubezpieczeń turystycznych”, gdzie znajdują się oferty niemal wszystkich firm ubezpieczeniowych. Porównuje on i dopasowuje najkorzystniejsze dla Państwa oferty ubezpieczeniowe.
• Porównujcie Państwo oferty wielu firm. W tym celu należy korzystać z darmowych porównywarek z możliwością zakupu online.
• Minimalna kwota dobrej polisy to 20 000 EUR na leczenie i 5 000 EUR na akcje ratownicze. Musi obejmować ona również transport do kraju.

Ważne!
Niekiedy rezydenci informują Państwa, że jeśli kupicie wycieczkę u nich jesteście objęci polisą ubezpieczeniową, natomiast kupując wycieczkę fakultatywną u lokalnego przedsiębiorcy już takiego ubezpieczenia nie posiadacie.
NIE JEST TO PRAWDĄ!
Podczas zakupu imprezy turystycznej, jaką są wczasy zagraniczne płacicie Państwo równocześnie za obowiązkowe ubezpieczenie turystyczne NW i KL, którym turyści są objęci 24h na dobę podczas całego pobytu za granicą.

ubezpieczenie_turystyczne opieka-medyczna_2-strona