FILMY I ZDJĘCIA Z WYCIECZEK – przemyślane zakupy

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi skargami od gości dotyczącymi jakości i treści zawartych na zakupionych filmach z rejsów czy wycieczek (safari, quady)

PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ, że:
Egypt Dream Travel nie współpracuje z firmami / osobami oferującymi nagrania i zdjęcia z wycieczek. Nie odpowiadamy za jakość i materiał zakupiony jako filmy i zdjęcia z wycieczek. Decyzja o zakupie należy do Państwa.
Uprzejmie prosimy o przemyślane zakupy.

pozdrawiamy
zespół EDT

Dear Sir and Madam,

Due to numerous complaints from our guests about the quality and content of purchased movies from cruises or tours (safari, quads)

WE WOULD LIKE TO INFORM YOU:
Egypt Dream Travel does not cooperate with companies / persons offering recordings and photos from tours. We are not responsible for the quality and material purchased as films and photos from the trips. The purchase decision is yours.

We kindly ask for thoughtful shopping.

Best Regards
EDT team

dolarek